Website ontwikkeling | CLarijs Webdesign en Diensten.

Copyright © 2022 | Van Beek B.V. | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer

Van Beek B.V.

Brieltjenspolder 34

4921 PJ  Made


E info@lmbvanbeek.nl

I www.vanbeekmade.nl

T +31 (0)162 - 682610


M +31 (0)6-39257943

Disclaimer:

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De door landbouwmechanisatiebedrijf Van Beek B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade, ontstaan door gebruik van deze website, kan op geen enkele wijze voor rekening van landbouwmechanisatiebedrijf Van Beek B.V. Komen.


Hypertext links
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover
landbouwmechanisatiebedrijf Van Beek B.V. geen controle heeft.
L
andbouwmechanisatiebedrijf Van Beek B.V. draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.